< >

Witamy

Nagroda Ministra Gospodarki

Nagroda Ministra Gospodarki 2015 dla DWSPiT (obecnie UJW) za szczególne osiągnięcia w procesie kształcenia na rzecz lokalnego rynku pracy