Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Ewa Kurantowicz 

dr Włodzimierz Olszewski

dr Dariusz Zając 

dr Tadeusz Kierzyk

mgr Ewelina Szumska

dr  Jan Walczak 

 

Kontakt: w.olszewski@ujw.pl, j.walczak@ujw.pl