Program

Program ogólnopolskiej konferencji naukowej „Społeczności lokalne 1918-2018. Pamięć – tradycje – perspektywy”.

 18-19 października 2018 r., Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Polkowice, aula 407.  

 PROGRAM KONFERENCJI – PDF – POBIERZ

 

I DZIEŃ

930-1000 Rejestracja uczestników
 1000-1030 Otwarcie konferencji i powitanie gości:

dr Włodzimierz Olszewski – Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego

prof. nadzw. dr hab. Ewa Kurantowicz – Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wiesław Wabik – Burmistrz Polkowic

Marek Tramś – Starosta  Powiatu Polkowickiego, Wiceprzewodniczący Związku Powiatów Polskich

Julian Golak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

1030-1230 SESJA I

„Polityczno-historyczne uwarunkowania polskiej niepodległości w jej stuleciu”

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Leszek Jerzak

1030-1100 dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel – Uniwersytet Wrocławski,

Samorząd II Rzeczpospolitej

1100-1130 prof. nadzw. dr hab. Paweł Jaworski – Uniwersytet Wrocławski,

Zachód wobec niepodległości Polski 1914-1918

1130-1200 prof. zw. dr hab. Jakub Tyszkiewicz – Uniwersytet Wrocławski,

Stany Zjednoczone wobec niepodległości Polski 1918-1945-1989

1200-1230 prof. zw. dr hab. Zbigniew Blok – Uniwersytet Adama Mickiewicza w

Poznaniu, Relatywizm wiedzy o państwie w 100 lat po odzyskaniu

niepodległości

 

 

 

1300-1330

Przerwa kawowa

 

 

SESJA II

„Pamięć i dziś”

Prowadzący: dr Włodzimierz Olszewski

 

1300-1315 Julian Golak – Sejmik Województwa Dolnośląskiego,

O ludziach, którzy odeszli. Walczący o wolność na ziemi kłodzkiej i

pograniczu polsko-czeskim w latach 1980-1990

1315-1330 Krzysztof Sadowski – Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Perspektywy rozwoju Zagłębia

Miedziowego

1330-1430 SESJA III

(międzynarodowa) – sesja prowadzona w jęz. angielskim

Prowadząca: prof. nadzw. dr hab. Ewa Kurantowicz

1330-1350 prof. Ramesh Shah– DHBW-Baden-Wuertemberg Cooperative State University, Stuttgart (Niemcy),

Community, a Root of our Society

1350-1410 prof. Mykhailo Mykievych – Uniwersytet Ivana Franki we Lwowie (Ukraina),

Rozwój państwowych wspólnot lokalnych na Ukrainie w warunkach

integracji europejskiej

1410-1430

 

prof. Nitul Dutta – Marwadi University, Gujarat (Indie),

Impact of ICT in Community SMEs

1430-1530  

 

Obiad

 

 

1530-1700 SESJA IV

„Zarządzanie i relacje z otoczeniem”

Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kociubiński

 

1530-1550 prof. nadzw. dr hab. Rafał Czachor – Uczelnia Jana Wyżykowskiego,

Koncepcja urban reliance – wnioski dla Polkowic

1550-1610 prof. zw. dr hab. Leszek Jerzak – Uniwersytet Zielonogórski,

Możliwości wykorzystania form ochrony przyrody w promocji gmin

1610-1620 prof. zw. dr hab. inż. Janusz Pawlikowski – Politechnika Wrocławska,

Zarządzanie szkołą wyższą – strategie niepaństwowej uczelni wobec regionu

1620-1640 prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Perzycka – Uniwersytet Szczeciński,

Znaczenie komunikacji wizualnej miasta w relacjach społeczności lokalnej

1640-1700 dr Włodzimierz Olszewski – Uczelnia Jana Wyżykowskiego,

Relacje z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym jako czynnik

autonomii uczelni

 

II DZIEŃ

930-1100 SESJA V

„Miejsce i pamięć lokalnych społeczności”

Prowadząca: prof. nadzw. dr hab. Ewa Kurantowicz

930-950 dr Anna Tutaj – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu,

Polityka wobec mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej

950-1010 dr Jerzy Tutaj – Politechnika Wrocławska,

Polityka regionalna na pograniczu sudeckim

1010-1030 dr Rozalia Ligus – Uniwersytet Wrocławski,

Retrotopie w społeczności lokalnej. Przypadek potomków reemigrantów z byłej Jugosławii

1030-1050 mgr Beata Józków – Uniwersytet Zielonogórski,

Do zobaczenia na Kresach. Miejsca pamięci kresowej jako przedmiot

miłości, czci, kultu w przestrzeni lokalnej Ziem Odzyskanych

1050-1100 dr Jan Walczak – Uczelnia  Jana Wyżykowskiego,

Założenia strategii „Sudety 2030” na rzecz rozwoju południa Dolnego

Śląska

1100-1130 Przerwa kawowa
1130-1315 SESJA VI

„Dylematy polskiej samorządności”

Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Rafał Czachor

1130-1145 prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja,

dr Agnieszka Becla – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Dylematy polskiej samorządności w stuleciu 1918-2018 – przegląd

retrospektywny

1145-1200 dr Agnieszka Becla,

prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Perspektywy samorządności lokalnej w społeczeństwie informacyjnym

1200-1215 prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kociubiński – Uniwersytet Wrocławski,

Przemiany w polskim samorządzie terytorialnym

1215-1230 dr Tadeusz Kierzyk – Uczelnia Jana Wyżykowskiego,

Prawno-ustrojowe przemiany powiatów w latach 1918-2018

1245-1300 dr Elżbieta Jasińska – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu,

mgr inż. Marek Jasiński – Politechnika Poznańska,

Budowanie tożsamości i kultury społeczeństwa lokalnego w otoczeniu

globalnej firmy wydobywczej

1300-1315 prof. nadzw. dr hab. Eunika Baron-Polańczyk,

dr Aneta Klementowska – Uniwersytet Zielonogórski,

Rynek pracodawcy czy pracownika – z lubuskiej perspektywy

 

1315-1330

 

 

 

 

 

Podsumowanie i zamknięcie konferencji:

 

prof. nadzw. dr hab. Ewa Kurantowicz (DSW)

dr Włodzimierz Olszewski (UJW)

1330-1430      Obiad