Komitet organizacyjny

prof. nadzw. dr hab. Ewa Kurantowicz 

dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW

dr Włodzimierz Olszewski, prof. UJW

mgr Marek Tramś

dr  Jan Walczak 

mgr Ewelina Szumska

 

 

 

 

 

Kontakt: w.olszewski@ujw.pl, j.walczak@ujw.pl