O konferencji

Konferencja naukowa

Społeczności lokalne. Rozwój lokalny w perspektywie społeczno-kulturowej

16 listopada 2017 r.

Miejsce konferencji: Uczelnia Jana Wyżykowskiego 

ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice (woj. dolnośląskie)

Istnieje wiele dróg osiągania sukcesów (i ponoszenia porażek) w rozwoju lokalnym. Socjologowie, pedagodzy, ekonomiści czy politolodzy proponują różnorodne sposoby animowania życia publicznego w lokalnych społecznościach. Nasze cykliczne konferencje są od lat miejscem spotkań, gdzie próbujemy zderzać te różne perspektywy i wypracować międzydyscyplinarne porozumienie na temat lokalnych społeczności i ich rozwoju.

Rozwój lokalny jest historycznie zakorzeniony, ideologicznie zaangażowany, zależny od warunków i kontekstu oraz profesjonalnie głęboko zróżnicowany (M. Shaw). Partycypacja mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących życia publicznego oraz społeczna odpowiedzialność lokalnych przedsiębiorstw to  podstawowe warunki budowania strategii pomyślnego rozwoju środowiskowego. Historyczne doświadczenia społeczności w tych obszarach budują współczesną tożsamość środowisk lokalnych, a wizje i cele polityk lokalnych tworzą publicznie uzgodnione, aksjologiczne ramy ich funkcjonowania. Jednak to umiejętności animacyjne i edukacyjne liderów społecznych (profesjonalnych czy nieformalnych) łączą te wszystkie elementy i „nadają siłę” odziaływania danej społeczności.

Celem kolejnej konferencji jest usystematyzowanie polityk lokalnych (strategii
i społecznościowych działań w sferze publicznej) w zakresie integracji społecznej, wzmacniania solidarności i lokalnego obywatelstwa oraz współpracy z otoczeniem gospodarczym. W konsekwencji chcemy, aby perspektywa społeczno–kulturowa analiz teoretycznych i empirycznych społeczności lokalnych była obecna we współczesnych dyskursach nad samorządnością i polityką prowadzoną wobec środowisk lokalnych.

Konferencje z cyklu „Społeczności lokalne…” w pierwszym etapie skupiały się wyłącznie na zagadnieniach edukacyjnych („Strategie oświatowe wobec problematyki migracyjnej uczniów i wyzwań edukacji przedszkolnej” Kłodzko 2007; „Lokalne strategie oświatowe w polityce edukacyjnej władz regionalnych i centralnych” Wałbrzych 2008; „Zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w perspektywie edukacyjnej” Świdnica 2009; „Lokalne potrzeby edukacyjne w perspektywie kształcenia w uczelniach wyższych” Legnica 2010), a od roku 2011, kiedy partnerem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej została Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (od 2016 r. UJW) problematyka została poszerzona („Społeczności lokalne – problemy, zmiany, rozwój” Polkowice 2011; „Społeczności lokalne w perspektywie wyzwań współczesności” Żary 2012; „Społeczności lokalne. Przestrzeń dla współpracy i rozwoju” Wrocław 2013; „Społeczności lokalne jako miejsca zmian. Teoria i praktyka” Kłodzko 2014; „Społeczności lokalne – 25 lat odrodzonej samorządności – perspektywa interdyscyplinarna” Polkowice 2015 – po raz pierwszy pod patronatem Fundacji Instytut Lecha Wałęsy, gościem specjalnym tego wydarzenia był sędzia Jerzy Stępień. Ostatnia z konferencji w 2016 r. odbyła się w Kobierzycach i nosiła tytuł „Społeczności lokalne. Praca, mobilność, obywatelstwo”).