Publikacje UJW z cyklu „Społeczności lokalne”

SPOŁECZNOŚCI OKŁADKA

Konferencje o społecznościach lokalnych mają charakter cykliczny, organizowane są we współpracy z samorządami lokalnymi miast Dolnego Śląska od 2007 roku. Początkowo tematy konferencji dotyczyły głównie zagadnień edukacyjnych, takich jak: „Strategie oświatowe wobec problematyki migracyjnej uczniów i wyzwań edukacji przedszkolnej” Kłodzko 2007; „Lokalne strategie oświatowe w polityce edukacyjnej władz regionalnych i centralnych” Wałbrzych 2008; „Zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w perspektywie edukacyjnej” Świdnica 2009; „Lokalne potrzeby edukacyjne w perspektywie kształcenia w uczelniach wyższych” Legnica 2010). Od roku 2011, kiedy partnerem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej została Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (obecnie po połączeniu z Uczelnią Zawodową Zagłębia Miedziowego w Lubinie – Uczelnia Jana Wyżykowskiego) problematyka została poszerzona („Społeczności lokalne – problemy, zmiany, rozwój” Polkowice 2011; „Społeczności lokalne w perspektywie wyzwań współczesności” Żary 2012; „Społeczności lokalne. Przestrzeń dla współpracy i rozwoju” Wrocław 2013; „Społeczności lokalne jako miejsca zmian. Teoria i praktyka” Kłodzko 2014).

Szczególny charakter miała konferencja naukowa (Polkowice 2015) pn. „Społeczności lokalne – 25 lat odrodzonej samorządności – perspektywa interdyscyplinarna”, która po raz pierwszy odbyła się pod patronatem Fundacji Instytut Lecha Wałęsy, a gościem specjalnym tego wydarzenia był sędzia Jerzy Stępień.

Owocem obrad konferencyjnych są następujące monografie:

  1. Społeczności lokalne. Problemy – zmiany – rozwój, red. M. Adamczyk, A. Chmiel, Polkowice 2012, ss. 181 – POBIERZ
  2. Społeczności lokalne. W perspektywie wyzwań współczesności, red. M. Adamczyk, T.B. Chmiel, Polkowice-Wrocław-Żary 2013, ss. 260 – POBIERZ
  3. Społeczności lokalne przestrzeń dla współpracy i rozwoju, red. M. Adamczyk, A. Chmiel, Polkowice-Wrocław 2014, ss. 222 – POBIERZ
  4. Społeczności lokalne jako miejsca zmian. Teoria i praktyka, red. M. Adamczyk, W Olszewski, Polkowice 2015, ss. 298 – POBIERZ
  5. Społeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności. Perspektywa interdyscyplinarna, red. M. Adamczyk, W Olszewski, Polkowice 2016, ss. 262 – POBIERZ
  6. Rocznik „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1/2017 – POBIERZ
  7. Rocznik „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2/2018
  8. Rocznik „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”, nr 3/2019 POBIERZ

Zobacz stronę czasopisma „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”