Komitet naukowy

 prof. nadzw. dr hab. Ewa Kurantowicz – kierownik naukowy – Dolnośląska Szkoła Wyższa

prof. zw. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Perzycka – Uniwersytet Szczeciński

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kociubiński – Uniwersytet Wrocławski

prof. nadzw. dr hab. Eunika Baron-Polańczyk – Uniwersytet Zielonogórski

dr Włodzimierz Olszewski, prof. UJW – Uczelnia Jana Wyżykowskiego