Uczestnictwo

 1. Zgłoszenie udziału w konferencji należy przesłać (w formie elektronicznej j.walczak@ujw.pl lub drogą pocztową) na adres organizatora do dnia 1 października 2018 r.
 2. Streszczenia wystąpień należy przesłać do dnia 8 października 2018 r. na adres poczty elektronicznej j.walczak@ujw.pl. Referaty prezentowane w trakcie konferencji, po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów, zostaną opublikowane w czasopiśmie „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”, nr 3/2019.
 3. Wymagania redakcyjne dotyczące opublikowania tekstów zostaną rozesłane
  do uczestników konferencji wraz z komunikatem konferencyjnym.
 4. Organizatorzy przewidują wystąpienia w formie referatów, komunikatów z badań oraz dyskusji, wskazując określony czas na poszczególne typy prezentacji:
 • referat – 20 minut
 • komunikat – 10 minut
 • głos w dyskusji – 5 minut.
 1. Szczegółowy program konferencji wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi zostanie rozesłany zainteresowanym do dnia 5 października 2018 r.
 2. Biuro konferencji, adres do korespondencji: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, z dopiskiem: Konferencja Społeczności lokalne 2018

Kontakt:
mgr Ewelina Szumska, e.szumska@ujw.pl, tel. 76 746 53 58
dr Jan Walczak,  j.walczak@ujw.pl, tel. 76 746 53 37, 504 900 746