Cele konferencji

Głównym celem III Konferencji jest zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case studies), dotyczących relacji nauk technicznych i przemysłu regionu dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego oraz zbliżenie środowisk naukowych i przemysłowych, i wskazanie możliwości wspólnych działań naukowych w najbliższych latach.

Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nie zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Założeniem konferencji jest zainspirowanie uczestników do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, które sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, pozwalają doskonalić proces zarządzania produkcją, mogą posłużyć do przygotowania prac inżynierskich użytecznych dla firm Zagłębia Miedziowego.