Referaty

  1. Treść referatu należy przesłać na adres poczty elektronicznej j.walczak@ujw.pl

  2. Referaty po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzenta zostaną opublikowane
    w punktowanych „Zeszytach Naukowych UJW. Studia z Nauk Technicznych”


  3. Wymagania redakcyjne dotyczące publikacji tekstów znajdują się w zakładce UCZESTNICTWO

  4. Czas wystąpienia:
  • referat – 15-20 minut,
  • komunikat – 5 minut.

Dodaj komentarz