Terminarz

 

  1. Zgłoszenie czynnego udziału w konferencji wraz z abstraktem należy przesłać (w formie elektronicznej) na adres j.walczak@ujw.pl do dnia 14.04.2019 r.
  2. Treść referatu w języku angielskim należy przesłać do dnia 12.05.2019 r. na adres poczty elektronicznej j.walczak@ujw.pl.
  3. Referaty po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzenta zostaną opublikowane w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe UJW. Studia z Nauk Technicznych”.
  4. Szczegółowe wymagania redakcyjne dotyczące publikacji tekstów zostaną przesłane przez UJW. Objętość referatów nie powinna przekroczyć 10 stron formatu A4.
  5. Organizatorzy przewidują wystąpienia w formie referatów (do 20 min.) i krótkich komunikatów (do 5 min.).
  6. Program konferencji wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi zostanie rozesłany zainteresowanym w formie komunikatu do dnia 26.05.2019 r.

Dodaj komentarz