PROBLEMATYKA

Cele:

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk (case studies) dotyczących relacji nauk technicznych i przemysłu regionu dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego. Drugim celem jest zbliżenie środowisk naukowych i przemysłowych oraz wskazanie możliwości wspólnych działań naukowych w najbliższych latach.

Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują,
że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nią zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Założeniem konferencji jest zainspirowanie uczestników do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, które sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, pozwalają doskonalić proces zarządzania produkcją, mogą posłużyć do przygotowania prac inżynierskich użytecznych dla firm Zagłębia Miedziowego.

Tematyka:

Zakres tematyczny Konferencji dotyczy zagadnień związanych z szeroko rozumianą:

  1. automatyką procesów przemysłowych,
  2. mechatroniką, mikrohydrauliką i sterowaniem w urządzeniach technicznych,
  3. informatyką,
  4. geologią i górnictwem.

Dodaj komentarz