Komitet organizacyjny

  1. dr Dariusz Zając, kanclerz UJW
  2. dr Jan Walczak, główny spec. ds. promocji i wydawnictw
  3. mgr Iwona Budka-Oborska, kierownik dziekanatu Wydziału Zamiejscowego UJW

 

Dodaj komentarz