UCZESTNICTWO

Zgłoszenie czynnego udziału w konferencji wraz z abstraktem należy przesłać (w formie elektronicznej lub drogą pocztową) na adres organizatora do dnia 14.04.2019 r.

Dodaj komentarz